Het Mycelium Netwerk: Een Digitaal Ecosysteem voor Samenwerking en Openheid

Het Mycelium Netwerk: Een Digitaal Ecosysteem voor Samenwerking en Openheid

Nanouk Jasmin

17 November 2023

Nanouk Jasmin

17 November 2023

Het Mycelium Netwerk, opgezet door Cas Hendriks, brengt een vleugje nostalgie naar voren voor degenen die getuige waren van het begin van het internet. Het doet denken aan de webring, de voorloper van zoekmachines, maar dan in een hedendaags jasje. Dit netwerk staat symbool voor een beweging die streeft naar openheid, samenwerking en een herleving van de idealen van het vroegere internet. Toch is het verre van een hang naar het verleden, terug naar “het toen”, het kijkt vooruit naar hoe we digitale connecties kunnen regenereren. Vanuit de Regeneratie Coöperatie zien wij de potentie van het Mycelium netwerk als een regeneratieve versie van social media zonder de noodzaak van het optuigen van weer een nieuw platform. In dit artikel zullen we dieper ingaan op Cas Hendriks en het Mycelium Netwerk, en hoe dit initiatief de weg wijst naar een nieuwe manier van samenwerken in de digitale wereld.

Cas Hendriks: De Man Achter het Mycelium Netwerk

Cas Hendriks, de oprichter van het Mycelium Netwerk, is een creatieve geest die houdt van zowel praktische vaardigheden als programmeren als het observeren van situaties en het opzetten van nieuwe initiatieven. Zijn achtergrond in techniek bracht hem aanvankelijk naar de bedrijfswereld, waar hij zich afvroeg waarom dingen waren zoals ze waren en waarom sommige normen als vanzelfsprekend werden beschouwd, zoals de noodzaak van groei. Deze vragen leidden uiteindelijk tot zijn vertrek bij Tata Steel en de zoektocht naar hoe hij van betekenis kan zijn, een zoektocht diep geworteld in het begrijpen van menselijke relaties, maatschappij en natuur.

Het Ontstaan van het Mycelium Netwerk

Na zijn vertrek bij Tata Steel nam Cas een jaar de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij begon met het lezen van vele boeken en kwam in contact met Pakhuis de Zwijger, een platform voor inspiratie en samenwerking. Hier ontdekte hij de kracht van netwerken en inspirerende ideeën die hem aanspoorden om iets te creëren dat de wereld zou verbeteren. Dit leidde tot zijn betrokkenheid bij Decade of Action en We Are The Regeneration, waar hij de websitebeheerder was. Hoewel deze projecten goed aansloten bij zijn passie, begonnen de dagelijkse taken hem te vervelen en begon hij na te denken over hoe hij echt een verschil kon maken in de transitie naar een regeneratieve samenleving.

De Drijfveren Achter Mycelium Netwerk

De drijfveer achter het Mycelium Netwerk is gebaseerd op de uitdagingen die Cas ervoer bij Decade of Action. Het gebrek aan inzicht in het netwerk van organisaties waar Decade of Action onderdeel van is en de moeite om relevante organisaties en samenwerkingsverbanden te vinden, inspireerde hem om een oplossing te creëren. Het Mycelium Netwerk fungeert als een digitaal decentraal netwerk waar organisaties en individuen zich kunnen verbinden, samenwerken en hun netwerken kunnen uitbreiden. Het is geïnspireerd op het mycelium in de natuur, dat organismen met elkaar verbindt en hen in staat stelt kennis en hulpbronnen te delen. Met het Mycelium Netwerk streeft Cas ernaar om complexe problemen aan te pakken door samenwerking tussen diverse, unieke organisaties te bevorderen, in plaats van te streven naar schaalvergroting.

Hoe werkt het Mycelium Netwerk?

Het Mycelium Netwerk is een digitaal decentraal netwerk waarop organisaties en individuen zich kunnen aanmelden en met elkaar kunnen verbinden. Het verschilt van traditionele platforms doordat het zich niet richt op een centrale autoriteit, maar eerder op wederzijdse overeenkomst en samenwerking. Organisaties moeten toestemming geven om met elkaar te worden ‘geaffilieerd’. Deze focus op decentralisatie, openheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid staat in schril contrast met de praktijken van grote technologiebedrijven die grote platforms beheren. Het Mycelium Netwerk streeft ernaar om een gemeenschappelijk goed te worden, waarbij gebruikers en deelnemende organisaties volledige controle behouden over hun gegevens en digitale eigendom. 

In de praktijk komt er een knop op de websites te staan die verbonden zijn aan het Mycelium Netwerk. Deze staat links onderin op de website. Zodra een bezoeker hier op klikt, zien ze het netwerk van de organisatie verschijnen. Ze kunnen zo zien aan wie de verschillende organisaties zijn verbonden en de keuze maken om de websites van deze organisaties te bezoeken. Het wordt zo zichtbaarder voor de bezoeker welke organisaties met elkaar zijn verbonden. Er zijn toekomstplannen om gedeelde agenda’s te kunnen bekijken via deze knop zodat je als gebruiker niet meer verschillende websites hoeft af te struinen om er achter te komen wat voor toffe activiteiten en evenementen door het netwerk wordt georganiseerd.

Wie maakt gebruik van Het Mycelium Netwerk?

Een diverse groep organisaties maakt momenteel gebruik van het Mycelium Netwerk, variërend van impactorganisaties tot regeneratieve initiatieven, coaches en stichtingen. Deelnemers komen niet alleen uit Nederland, maar ook internationaal, waaronder Nieuw-Zeeland, Nepal en dte Verenigde Staten. Het netwerk is met name interessant voor organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de toekomst en open staan voor authentieke samenwerkingen. Het Mycelium Netwerk ontmoedigt de groei om de grootste ‘node’ te worden en moedigt daarentegen verbondenheid en samenwerking aan als de belangrijkste drijfveer.

Lessen Geleerd

Cas Hendriks heeft tijdens zijn reis met het Mycelium Netwerk enkele belangrijke lessen geleerd. Allereerst heeft hij ingezien dat hij niet alles in zijn eentje kan bereiken en dat hij anderen nodig heeft om zijn visie te verwezenlijken. Ten tweede heeft hij geleerd dat hij soms tegen angsten en obstakels aanloopt, maar vastbesloten is om zijn koers te blijven volgen. Hij waardeert nu het belang van inspirerende gesprekken en netwerken, die veel natuurlijker verlopen dan geforceerde professionele interacties. Tot slot beseft hij dat de professionalisering van zijn initiatief vereist dat hij zijn team en organisatiestructuur verder ontwikkelt, en dat financiële vraagstukken en eigendom centrale thema’s zullen blijven in de toekomst van het Mycelium Netwerk.

Hoop voor een Nieuwe Digitale Wereld

In een tijdperk waarin het internet gedomineerd wordt door reuzen van de technologische industrie, vertegenwoordigt het Mycelium Netwerk de idealen van de commons, openheid, samenwerking en betrouwbaarheid. Dit initiatief brengt organisaties en individuen samen in een digitaal ecosysteem dat draait om gedeelde waarden en gemeenschappelijk eigendom. Het Mycelium Netwerk is een hoopvol voorbeeld van hoe de digitalisering kan evolueren naar een meer transparante, rechtvaardige en gemeenschapsgerichte benadering. Wij kijken uit naar hoe het Mycelium Netwerk zich zal ontwikkelen.

Wil jij je ook aansluiten bij het Mycelium Netwerk? Ga naar myceliumnet.work en creëer een account.

en_GBEnglish