De rijkdom van inheems-zijn: drie generaties Lokono-vrouwen aan het woord

De rijkdom van inheems-zijn: drie generaties Lokono-vrouwen aan het woord

Nanouk Jasmin

12 september 2023

Nanouk Jasmin

12 september 2023

In dit artikel voor Maatschapwij verkent Vincent het begrip rijkdom door middel van gesprekken met drie generaties Lokono-vrouwen, afkomstig uit Suriname. Het artikel benadrukt hoe bedrijven en industrieën, zoals de goudwinning en houtkap, aanzienlijke invloed hebben gehad op het leven van inheemse volkeren in Suriname.

De Lokono-vrouwen delen hun ervaringen van het opgroeien in de natuur, waar ze volledig afhankelijk waren van het land, water en de bossen voor hun voedsel en levensonderhoud. Ze beschrijven hoe bedrijfsactiviteiten, zoals ontbossing en mijnbouw, de natuurlijke omgeving veranderden en de bronnen van hun gemeenschap aantastten.

Het artikel benadrukt hoe de oorspronkelijke rijkdom van de Lokono, gebaseerd op hun verbinding met de natuur, in de loop der tijd is afgenomen door invloeden van buitenaf. Het beschrijft de overgang van een leven in harmonie met de natuur naar een meer stedelijke levensstijl, waarbij geld en voorzieningen belangrijker werden.

Ondanks deze veranderingen koesteren de Lokono-vrouwen nog steeds een diepe band met de natuur en verlangen ze naar de terugkeer naar Suriname. Ze koesteren de waarde van de natuur en willen een bedrijf opzetten dat zowel de moderne wereld als de inheemse cultuur en erfgoed omvat, om mensen de kans te geven zich te verbinden met de natuur en de inheemse manier van leven.

Het artikel benadrukt de waarde van het begrijpen en respecteren van de natuur en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zelfs in een snel veranderende wereld. Het wijst erop dat rijkdom niet alleen kan worden gemeten in materiële bezittingen, maar ook in de relatie tussen mens en natuur.

nl_NLDutch