Lief bedrijf, wil je het voortbestaan van de wereld alsjeblieft in je missie opnemen? (en deze ook echt uitvoeren)

Lief bedrijf, wil je het voortbestaan van de wereld alsjeblieft in je missie opnemen? (en deze ook echt uitvoeren)

Nanouk Jasmin

12 september 2023

Nanouk Jasmin

12 september 2023

In dit Maatschapwij artikel bespreekt Vincent de rol van bedrijven in het nastreven van hun missies en hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij en toekomstige generaties. Hiji onderzoekt of bedrijven daadwerkelijk handelen volgens hun mooie missieverklaringen.

Hij merkt op dat mensen steeds kritischer worden en meer betrokkenheid verwachten bij hun werk en dat bedrijven onder toenemende publieke en politieke druk staan. Toch lijken veel bedrijven vast te zitten in een systeem van winstmaximalisatie, ondanks beweringen dat ze maatschappelijke missies hebben. Vincent noemt dit een ‘missie-uitspraak’ zonder echte actie.

Hij stelt de opkomst van ‘sociale ondernemingen’ voor als een reactie op deze ontwikkelingen, waarbij organisaties hun toegevoegde waarde in de maatschappij heroverwegen. De nadruk komt te liggen op ‘purpose-driven’ ondernemingen en ‘mission-driven’ organisaties die zichzelf definiëren door hun missies.

Vincent illustreert zijn punt met voorbeelden van bedrijven zoals Walmart en RWE, die nobele missies hebben, maar in werkelijkheid niet aan hun verantwoordelijkheid voldoen. Hij benadrukt dat het niet voldoende is om alleen ‘de nul’ te halen, maar dat bedrijven zich moeten inzetten voor het hele ecosysteem waarin ze opereren.

Vincent pleit voor ‘regeneratieve organisaties’, die actief werken aan het herstel van het ecosysteem waarvan ze deel uitmaken en zich richten op positieve impact en gemeenschapsvorming voor de komende generaties. Hij noemt voorbeelden zoals Patagonia, Lush, Ben & Jerry’s en Seventh Generation als bedrijven die al op deze weg zijn.

Het artikel benadrukt dat organisaties hun missies in de praktijk moeten brengen en verantwoordelijkheid moeten nemen om een betere wereld te creëren voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Lees het hele artikel hier

nl_NLDutch